The Alphabet İngilizce Alfabe

Yazar:
The Alphabet
Özkan çelen İngilizce Konu Anlatımı The Alphabet İngilizce Alfabe

Histogram
Histogram Konusu Videolu Anlatimi
Ekol hoca matematik dersleri nden selamlar sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere sbs'ye girecek dostlarımıza özel 8.sınıf matematik konuları ndan olan histogram konusu videolu anlatımı nı yapacağız inşallah. Histogramın tanımı özellikleri verileri gruplara ayırarak oluşturulan sütun grafiğine histogram denir. Histogram konusu ile ilgili örnekleri ve ayrıntılı açıklamaları ekol hoca sitemizde Hulusi hocamızın anlatımlarıyla izlemeye başlayalım.
Mutlak Değer Konu Anlatımı
Mutlak Değer Konu Anlatımı
Mutlak Değer konusu, Basit Eşitsizlikler konusu ile iç içe dir. Öss’de sıralama basit eşitsizlik ve mutlak değerden 2-3 soru gelmektedir. Kpss‘de basit eşitsizlik olarak gelir. Temel olarak ilköğretimde de konu mevcut olduğundan özellikle 7. sınıf Sbs‘de mutlaka soru gelir. Fakat 8. sınıfta bu konu daha çok diğer konuların özellikleri arasında gelebilir. Bu nedenle öğrenilmesi gerekir. 1998-2007 yılları arasında 6 adet oks sorusu bulunmaktadır.

Kimya Tepkimeler
Kimya Tepkime Tipleri Videolu Konu Anlatimi
Ekol hoca online dersler altında yine Ramazan hocamızın anlatımlarıyla sizlere ekolhoca lise 1 9.sınıf kimya konularından reaksiyon tipleri konusu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, reaksiyon tipleri genel olarak yanma, çözünme-çökelme, asit-baz(nötrleşme,nötralleşme) ve indirgenme-yükseltgenme gibi bölümleri içeriyor. Ekol hoca kimya dersine devam ediyoruz. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için ortamda olması gereken üç unsur yanıcı madde oksijen (oksijeni hava diye de kabul edebiliriz) ve tutuşma sıcaklığıdır. Buna bakarak da yanmayı önlemek için havadan yoğun ve reaksiyona girmeyecek bir madde örneğin karbondioksit maddeleri kullanmalıyız. Demirin yanması(paslanma) ve bazı maddelerin oksijenle reaksiyonlarını inceliyoruz ve sonucunda karbondioksit ve su çıkıyor. Çözünme ve çökelme tepkimelerinde ise çözünme ve çökelmenin arasındaki farkı; çözünmenin tanımı yani iki maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılması ve çökelme bir çökeltinin oluşmasıyla sonlanan bir reaksiyon olduğunu inceleyeceğiz. 9.sınıf kimya konuları ndan olan reaksiyon tepkimeleri konusunda yine asit-baz yani nötürleşme reaksiyonları iyonik eşitlik indikatörler ayıraçlar fenolftalein turnusol metil oranjın görevlerini ortak ve farklı özelliklerini yükseltgenme ve indirgenmeyi tepkimeler üzerinden bulmayı ve örneklendirmeyi kavramlarla incelemeye başlayalım.
Reaksiyon tipleri lise bir kimya dersinde 2.dönem 1.yazılı sınavının konularındandır. Hem bu yönden hem de ygs ve lys sınavında çıkabileceği için daha bir özenle takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Matematik Matris Determinant
Matematik Matris Determinant Konusu Anlatimi
Ekol hoca lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf matematik matris determinant konusu videolu anlatımı na hoş geldiniz arkadaşlar. Matris konusu tanımı m satır sayısı n sütun sayısı matris çeşitleri asıl köşegen dikdörtgen matris birim matris simetrik matris iki matrisin toplamı ve farkı matrislerin çarpımı ve birçok kavram aşağıdadır.

Moment ve Denge

Yazar:
Moment ve Denge
Moment ve denge konusu, ağırlık merkezi ve basit makineler konularının anlaşılmasında yardımcı olabilecek bir konudur. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ÖSS‘de bu konudan soru gelmemiştir. Ancak ileriki yıllarda yapılacak sınavlarda soru sorulması ihtimali vardır.

vektörler kuvvet

Yazar:
vektörler kuvvet
Bu konu fiziğin en temel konusu olup birçok fizik sorusunun çözümünde pratiklik sağlamaktadır. Vektörler ve Kuvvetler konusundan 2008 ve 2007 yıllarında yapılan ÖSS‘de Fen 1 sorularında birer tane sorulmuştur.
matematik köklü ifadeler
Karakölü sayılarda toplama ve çıkarma işleminde. Kök dereceleri birbirine eşit ve kök içindeki sayılar da birbirine eşit olan ifadelerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Bulunan sonuç köklü ifadenin katsayısı olur. dgs Matematik Köklü İfadeler Konu Anlatımı dersizlesene.com da.
Ekol Hoca, Konu Anlatımı, Kitap Cevapları